Student assistant at school in Stockholm sentenced to eight years imprisonment for rape against students | Free Time

Student assistant at school in Stockholm sentenced to eight years imprisonment for rape against students | Free Times

Student assistant at school in Stockholm is sentenced to eight years in prison for rape against students

Publicerad 28 april 2017 kl 17.32 Published April 28, 2017 at 17.32
Av Mattias Albinsson By Mattias Albinsson

Inrikes. Domestic. En 30-årig somalisk medborgare som arbetar som elevassistent på en skola i Stockholm dömdes idag till åtta års fängelse för upprepade våldtäkter mot tre olika pojkar; A 30-year-old Somali citizen working as a student assistant at a school in Stockholm was sentenced to eight years in prison for repeated rapes against three different boys; två av dem bara tio år gamla. Two of them only ten years old.

Gilla artikeln på Facebook Like the article on Facebook

Dela/skriv ut Share / Print

De två yngsta pojkarna har våldtäktsmannen kommit i kontakt med då de är elever på den kommunala skola han arbetar på, den tredje är storebror till en av de andra två pojkarna. The two youngest boys have been in contact with the rapist as they are students at the municipal school he is working on, the third is the big brother of one of the other two boys. På fritiden har 30-åringen dessutom varit fotbollstränare för ett av AIK:s pojklag som alla tre pojkarna spelar fotboll i. Stockholms stad listar fortfarande mannen såsom anställd på den aktuella skolan. In his spare time, the 30-year-old has also been a football coach for one of the AIK's boys' teams in which all three boys play soccer. The city of Stockholm still lists the man as an employee at the current school.

Pojkarna, varav två är födda 2006 och den tredje 2002, våldtogs med våld och under hot vid upprepade tillfällen från november 2015 fram till slutet av september ifjol. The boys, two of whom were born in 2006 and the third of 2002, were raped with violence and threatened repeatedly from November 2015 until the end of September. En av pojkarna berättar att när han protesterade tog mannen fram en kniv och höll den mot hans hals. One of the boys tells that when he protested, the man reached a knife and held it against his neck.

– Ska du ta av dig? - Will you take care of you? frågade mannen hotfullt. The man asked threatily.

Mannen filmade minst ett av övergreppen och hotade sprida filmen om pojkarna berättade för någon om våldtäkterna. The man filmed at least one of the abuse and threatened to spread the film if the boys told someone about the rape. I förhör har en av pojkarna detaljerat berättat hur mannen lade sin "snopp i min rumpa", en annan om att det gjorde jätteont att bli våldtagen. In interrogation, one of the boys has described in detail how the man put his "snap in my buttock", another thing that made it a big deal to be raped.

Våldtäkterna uppdagades när en bekant till en av pojkarnas föräldrar av en slump sett en pojke i bara kalsonger hemma hos mannen. The rapes were discovered when one acquainted with one of the boys' parents by chance, a boy in just men's home at home. Vittnet fattade misstankar och slog larm. The witness took suspicions and caused alarm. Hemma hos mannen har polisen säkrat flera DNA-spår, bland annat i form av kondomer som använts under våldtäkterna. At home, the police have secured several DNA tracks, including condoms used during rape. De har under rättegången kommit att bli viktig teknisk bevisning. During the trial they have become important technical evidence.

30-åringen döms till åtta års fängelse för grov våldtäkt mot barn. The 30-year-old is sentenced to eight years in prison for serious rape against children. Han ska dessutom betala ett stort skadestånd på nästan 1,2 miljoner kronor till de tre pojkarna. He will also pay a large amount of damages of almost SEK 1.2 million to the three boys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *